Skip to content

Als onafhankelijke dienstverlener op het gebied van zorgtechnologie bieden we alle kennis en kunde om zorginstellingen met IT-projecten te helpen. Wij hebben veel inzicht in de ontwikkeling van zorgtechnologie en een goede visie daarop. Het maakt ons dé IT-specialist voor de zorg. Onze managing partners Tjerry Hoekstra en Niek Ferwerda vertellen er graag over.

IT is niet meer weg te denken uit de zorg. Tjerry Hoekstra ziet technologie als één van de hulpmiddelen om de problemen in de zorg op te lossen. “We hebben te weinig mensen aan het bed, de zorgprofessionals die er zijn, hebben het te druk. Er is vergrijzing in de zorg én onder de bevolking: mensen leven steeds langer en hebben steeds meer zorg nodig. Technologie kan helpen deze problemen goed op te lossen.”

Technologie ontzorgt

Niek Ferwerda vult aan: “De toenemende vraag en de afnemende capaciteit zie ik nu al. Nog niet iedereen voelt het, maar directies in de zorg liggen er al van wakker. Door technologie goed in te zetten kunnen we veel slimmer werken.  Als technologie een deel van het werk overneemt, is er meer tijd beschikbaar voor de zorgprofessionals om zich echt toe te leggen op hun zorgtaak.   

Voorbeeld: technologie in de nachtdienst

Een bekend voorbeeld is de nachtzorg. In sommige zorginstellingen doen de zorgprofessionals een aantal nachtrondes om de zorgvragers te controleren. Tegenwoordig kun je ’s nachts bij zorgvragers die het nodig hebben, technologie inzetten om ze te monitoren. De zorgprofessionals hoeven dan geen nachtrondes meer te lopen. Alleen als de zorgprofessional een alarm krijgt, gaat ze naar de zorgvrager toe. Daardoor is er in de nacht minder personeel nodig en hebben de zorgprofessionals tijd en ruimte om op meerdere locaties zorg te verlenen. Minder zorgprofessionals in de nacht, betekent dat er meer collega’s zijn om overdag te werken.

Beter voor de patiënten en cliënten

Gaat het dan alleen maar om efficiency? Zeker niet, zeggen Tjerry en Niek direct. “Weer het voorbeeld van de nachtrondes. Bij de traditionele nachtrondes komen zorgprofessionals heel dichtbij de zorgvragers in de slaapkamer om te controleren of het goed gaat met de zorgvrager. Als mensen op deze manier gecontroleerd worden, slapen ze minder goed: ze schrikken van het onverwachte bezoek van de zorgprofessional. De inzet van slimme sensoren zorgt voor ononderbroken nachten.  Daarnaast registreren de sensoren informatie waar zorgprofessionals veel aan hebben om de behandeling te verbeteren. Dat levert betere zorg op voor cliënten en patiënten! Deze ontwikkeling gaat steeds verder.”

Toenemende zorgtechnologie bij de mensen thuis

“Als maatschappij moet je keuzes maken. Een van die keuzes is om mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Ook als ze zorg nodig hebben. Niet iedereen wordt direct blij van het idee de zorgvraag technologisch op te lossen.  Maar juist de technologie geeft mensen de kans om langer thuis te blijven wonen. Er zijn al veel technologische hulpmiddelen die ouderen en mensen met een lichte verstandelijke beperking faciliteren. Je denkt dan snel aan een alarmknop en slimme sensoren, maar ook beeldbellen met hulpverleners is erg waardevol. In plaats van eens in de paar weken een bezoekje van een hulpverlener, kunnen mensen via beeldzorg elke dag een beroep doen op iemand die kan helpen bij het oplossen van problemen of het maken van (medische) afspraken. Op zo’n manier wordt het juist prettig om door het gebruik van technologie langer thuis te kunnen wonen.”

Technologische oplossingen zijn zinvol, betrouwbaar en betaalbaar

“Zorgtechnologie is een geweldige kans om de zorg voor iedereen te verbeteren. Het moet wel betrouwbaar zijn én goed geregeld. In dat regelen zit onze kracht. Wij weten wat er kan en wat er nodig is om de technologie succesvol in te zetten. We kijken naar het hele plaatje: van management tot techniek, van medewerker tot zorgvrager. Als onafhankelijke kennispartner kunnen we altijd inzetten wat voor een specifieke situatie het beste werkt. Wij gaan altijd voor een betrouwbare en werkende oplossing voor een acceptabele prijs die goed is voor de klant én de eindgebruiker. Vaak verdient de oplossing de gemaakte kosten weer terug.”

Zorgtechnologie kan bijdragen aan een efficiëntere en prettigere manier van werken voor het zorgpersoneel en aan een beter resultaat voor de zorgvrager. Wil je weten hoe we jouw organisatie kunnen helpen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

InfraHealth – Omdat IT áltijd moet kloppen

De 8 meest gestelde vragen door zorgorganisaties over zorgdomotica beantwoord – deel 1

Zorgdomotica biedt veel voordelen voor de zorgvrager, de zorgprofessional én de organisatie. InfraHealth helpt organisaties bij het selectietraject van zorgdomotica. Dat doen we van Aanvraag tot Zorg, het moment dat
Lees meer...
slimme technologie

Toonaangevende zorgtechnologie

InfraHealth is de kennispartij voor technologie in de zorg. Daarom zijn we altijd alert op de technologische ontwikkelingen in de markt. We hebben een aantal collega’s gevraagd wat op dit
Lees meer...
Alex van Senten

Alex van Senten: een frisse blik op zorg-ICT

Alex van Senten startte op 1 november 2023 bij InfraHealth als consultant en projectleider. Hij werkte eerder bij leveranciers van zorgtechnologie, als technisch en salesconsultant. Hij stapte over naar de advieskant,
Lees meer...