Team

Hendrika van Dijk

Innovatie consultant en projectmanager zorgtechnologie

Hendrika van Dijk werkt als innovatie consultant en projectmanager.

Eerder werkte Hendrika jaren in de ouderenzorg als wijkverpleegkundige. Zij ontwikkelde zich daarnaast als veelzijdige projectmanager voor innovatieve zorgtechnologie. Ze werd verantwoordelijk voor het implementeren van specifieke hulpmiddelen voor het leveren van zorg op afstand én ook vervangingstrajecten van zorgtechnologie. Het inzetten van smart glasses en introductie van vele andere soorten robotica hoorden daarbij en vallen onder haar expertise .

Volgens Hendrika moet het inzetten van zorgtechnologie bijdragen en ondersteunend zijn aan de werkprocessen van zorgcollega’s. Om dat te kunnen doen betrekt zij tijdens het proces de juiste mensen, gebruikt zij de juiste communicatiemiddelen en heeft ze een verbindende rol tussen de verschillende lagen binnen een zorgorganisatie. Dat is precies waar zij in uitblinkt.

Hendrika haalt energie uit haar werk als de zorgcollega’s vertellen dat zij werkplezier ervaren omdat de nieuwe zorgtechnologie bijdraagt aan de kwaliteit van de zorg die zij leveren.

Daarnaast vindt ze het belangrijk dat de nadruk ligt op het trainen, scholen en coachen van zorgcollega’s zodat middelen die ingezet zijn, optimaal worden benut.

Ze heeft de focus op resultaat en denkt in het realiseren van kansen.