Skip to content

Informatie is van levensbelang in de zorg en dankzij de technische vooruitgang zijn er steeds meer gegevens beschikbaar. Als de verschillende gezondheidssystemen en databases effectief met elkaar kunnen communiceren en gegevens kunnen delen, maakt dat de zorg een stuk beter. Angela Moenis, een van onze projectleiders, laat zien dat die winst veel verder gaat dan enkel het paraat hebben van gegevens.

“Ik werk sinds mei als projectleider bij InfraHealth op het snijvlak van zorg en ICT. Ik ben specialist op het gebied van implementatie en adoptie van ICT-oplossingen bij zorg instellingen. Bij veel van die oplossingen worden gegevens gebruikt, gemeten of ingevoerd. Vaak worden steeds dezelfde gegevens ingevoerd. Denk maar aan een zorgvrager die naar het ziekenhuis gaat. Voor het maken van de afspraak geeft die allerlei informatie door. Eenmaal in het ziekenhuis moet hij of zij alles herhalen en wordt het opnieuw ingevoerd. Vervolgens nog een keer bij de apotheek. Hoe mooi is het als de zorgvrager de gegevens maar één keer door hoeft te geven? Dat scheelt dubbel werk voor zorgmedewerkers en frustratie bij de zorgvragers. En daar begint het pas.”

Steeds meer nuttige gegevens

“Dankzij de ontwikkelingen in de zorgtechnologie en het toenemende gebruik van smart-applicaties voor consumenten, zijn er steeds meer gegevens beschikbaar. Als we demografische gegevens, medische historie en data van zorgverleners combineren met informatie uit rapportages, meetgegevens en input van apparaten zoals een smartwatch, dan krijgen we een veel completer beeld van elke zorgvrager. Dan kunnen we verbanden leggen tussen allerlei factoren in relatie tot de zorgvraag en daarmee de zorg enorm verbeteren. Daarvoor moeten die gegevens wel op het juiste moment en op de juiste manier beschikbaar zijn. De verschillende systemen moeten met elkaar kunnen communiceren.”

Maar we delen toch al van alles?

“In Nederland werken we met veel verschillende systemen, waaronder diverse soorten EPD’s en databases. Werken met standaarden is van belang om gestructureerd met informatie om te kunnen gaan. De toepassing van zorginformatiebouwstenen is daar een mooi voorbeeld van waarbij je werkt aan eenheid in taal. Dat is een belangrijke stap. Bij het op de markt brengen van nieuwe technologie kunnen we nog wél een flinke stap zetten. Vaak denken we op voorhand vooral aan de directe toepassing van die technologie en nog niet aan wat we precies willen of kunnen met de data die we eruit kunnen halen. Daar kan InfraHealth bij helpen.”

De vertaalslag van data naar betere zorg

“Data verzamelen is stap één; de zorg wordt pas echt beter als we iets dóen met die data. Neem als voorbeeld de zorgoproepsystemen. Die meten bepaald gedrag en tonen onder andere wanneer iemand ’s nacht onrustig is. Daar reageert het zorgpersoneel vervolgens op. Door het combineren van informatie uit verschillende systemen kunnen we achterhalen waaróm iemand onrustig wordt, en dáárop handelen. Deze vertaalslag vraagt om andere werkprocessen. Wat heb ik als verpleegkundige, specialist of andere zorgprofessional aan de beschikbare gegevens? Hoe zet ik ze in? Dat lijkt een grote omslag maar we leven in een informatiemaatschappij waar steeds meer mensen de waarde van deze data inzien, oók de professionals in de zorg.”

Hoe zit het dan met de privacy?

“Op dit moment beheren zorginstellingen informatie over de zorgvrager. Als zorgvrager heb je recht op inzicht in je gegevens. Het is vaak lastig en omslachtig die gegevens op te vragen. Ik ben van mening dat we uiteindelijk toe moeten naar een model waar iedereen eigenaar is van zijn eigen gegevens en dat de zorgvrager zelf besluit welke zorgverlener toegang krijgt tot welke data. Dat is complex en daar moeten we als samenleving een modus in vinden. Daar denken we bij InfraHealth al over na.”

Data beter gebruiken in jouw zorginstelling?

We kunnen heel veel bereiken in de zorg als we de informatie-uitwisseling goed op orde hebben. InfraHealth neemt organisaties graag mee in de mogelijkheden om data in de zorg te combineren, gebruiken en vertalen. Binnen een organisatie én als netwerkpartner tussen de zorgorganisaties onderling. Zo werken we samen aan betere, efficiëntere zorg en moderne zorgprocessen. Wil je meer weten over hoe jouw organisatie meer kan doen met data? Wij helpen je graag. Maak een afspraak met een van onze experts.

De 8 meest gestelde vragen door zorgorganisaties over zorgdomotica beantwoord – deel 1

Zorgdomotica biedt veel voordelen voor de zorgvrager, de zorgprofessional én de organisatie. InfraHealth helpt organisaties bij het selectietraject van zorgdomotica. Dat doen we van Aanvraag tot Zorg, het moment dat
Lees meer...

Zorgtechnologie, daar wordt de zorg écht beter van

Als onafhankelijke dienstverlener op het gebied van zorgtechnologie bieden we alle kennis en kunde om zorginstellingen met IT-projecten te helpen. Wij hebben veel inzicht in de ontwikkeling van zorgtechnologie en
Lees meer...
slimme technologie

Toonaangevende zorgtechnologie

InfraHealth is de kennispartij voor technologie in de zorg. Daarom zijn we altijd alert op de technologische ontwikkelingen in de markt. We hebben een aantal collega’s gevraagd wat op dit
Lees meer...